Mayé lontan

program

Lè sanmdi vennsèt oktòb, komin Bouyant klotiré mwa kréyòl pa on jouné fèt, alantou a kilti a lang-la.

Lè maten té tini maké, dikté, jwé, chanté, èspozisyon avè Benzo, Wozali, Kristin é Latilyé Kaladja

Lè swa sété lè a spektak é dans. Wozali épi lékól ay wouvè bal-la.

0

Epi Timoun kòlbo pran lanmen évè on téat kòlbo , « Mayé lontan », ki mété asi senn kat komédyen :

-          Jaklin adan ròl a Albèwta,

-          Olivyé adan ròl a Nenné,

-          Prisilya adan ròl a Tannizya

-          Achléy adan ròl a pitit a pitit.

Pannansitan Moris ka fwapé ka pou-y pé lyanné tout dékatman-la, paskè « téat kólbo » a misyé Chalanri fèt épi palé é soukwé koupyon.

 

Nou té vlé montré moun ki jan sa té rèd avan pou-w té pé trapé on madanm.

An tan-la sa sété gadé épi men é touché épi zyé. É lè-w té fé antré aw ou té tini on pakèt bayè a pasé avan-w té pé gadé épi zyé é touché épi men. É an monman-la sa manman pa té ka dòmi avan zanfan.

Nou montré yo osi kè apré mayé sé té koré mennaj pou-y té pé kinbé doubout an ba Kròch pyé a lanmizè.

Sal-la pa té plen men moun ri onlo. Sa fè nou plézi dè vwè détwa jennès. Nou ka pansé kè nou rivé fouré an kabèch a yo onti fèy mémwa…

Sonjé zanfan paskè nou pa konnèt ka dèmen pé pòté ban nou.

20181027_194816

Accédez au texte en cliquant sur ce lien→Ici

Publié dans : 2 Evenementiel |le 5 novembre, 2018 |Pas de Commentaires »

Vous pouvez laisser une réponse.

Laisser un commentaire

PLAISIR DE LIRE , DESIR D'E... |
Histoires, contes, nouvelles |
DEMBELE MOUSSA |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | amazonelibre
| Poèmes, citations, toutes m...
| Poèmes, muse